Killan tärkeimpiä tapahtumia v. 2020

12.2.2020 tutustuminen Kainuun prikaatin toimintaan prikaatin alueella. Tarkentuu myöhemmin.

Kiltapalkitsemiset Kainuun prikaatilla kotiuttamisparaateissa ja aliupseerikurssien päätöstilaisuuksissa saapumiserittäin