KILLAN JÄSENTIEDOTTEET

LEHDISTÖTIEDOTE 1/2017

HEIKKI VISTI KILLAN KUNNIAPUHEENJOHTAJAKSI

Kainuun Prikaatin Kilta ry on syyskokouksessaan kutsunut kunniapuheenjohtajaksi Heikki Vistin. Hän on toiminut killan puheenjohtajana 20 vuotta. Hänen johdollaan valmistui muun muassa killan suurhanke: Kainuun Prikaatin historia –teos.

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Markku Kananen ja hallitukseen (suluissa on henkilökohtainen varajäsen) Juha Poranen (Risto Haverinen), Jarmo Kivilä (Tero Viiru), Markku Mustonen (Arto Okkonen), Rainer Peltoniemi (Risto Heikkinen), Markku Pulkkinen (Jarkko Mettala) ja Tero Kinnarinen (Timo Härkönen).

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin prikaatikenraali Vesa Virtanen ja varapuheenjohtajaksi eversti Kaarle Törrönen. Jäseniksi valittiin 38 henkilöä jotka ovat prikaatin rekrytointialueelta.

Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Tero Kinnarisen ja sihteeriksi Jarmo Kivilän.

Killan tarkoituksena on maanpuolustustahdon vaaliminen Kainuun Prikaatin rekrytointialueella, Kainuun Prikaatin varusmiesten ja vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevien naisten palvelusmotivaation edistäminen ja yhteydenpito jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä Kainuun Prikaatiin ja maanpuolustusjärjestöihin. Kilta toimii Suomen virallisen turvallisuuspolitiikan periaatteiden mukaisesti.

Killan hallituksen neuvoa ja tukea antavana elimenä toimii valtuuskunta. Valtuuskunnan jäseneksi voidaan valita killan varsinainen jäsen tai kannattava henkilöjäsen.

Killan pääasiallisin toiminta on viimeisinä vuosina suuntautunut varusmiesten ja –naisten palvelushyvinvoinnin tukemiseen .Heitä on palkittu muistoesinein. Varusmiesten vapaa-ajan toimintaa on tuettu erilaisin hankinnoin ja toimin. Varusmiestoimikunnalle on myönnetty taloudellista tukea. Stipendejä on myönnetty niin varusmiehille kuin henkilökunnallekin. Tulevina vuosina on tarkoitus kehittää jäsenistöä aktivoivaa toimintaa ja näin edistää edelleen maanpuolustustahtoa.