KILLAN VALTUUSKUNTA 2020

Killan hallituksen neuvoa ja tukea antavana elimenä toimii valtuuskunta. Killan syyskokous valitsee valtuuskunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja enintään neljäkymmentä (40) muuta jäsentä. Valtuuskunnan toimikausi on kalenterivuosi.

Kuva vuoden 2010 kokoontumisesta
Valtuuskunta kokoontui tällä kertaa Kajaanissa varuskuntakerholla puheenjohtajansa eversti Jukka Ojalan kutsusta. Päivän aikana esiteltiin prikaatin toimintaa ja sen tulevaisuuden näkymiä, killan ajankohtaisia tapahtumia sekä Kainuun prikaatin historiateoksen kirjoitustyön edistymistä. Killan johtokunta sai valtuuskunnalta tukea ja käytännön ohjausta teoshankkeen loppuun saattamiseksi ja markkinoinnin käynnistämiseksi.