KAINUUN PRIKAATIN KILTA RY

Kilta perustettiin Kuopiossa 5.4.1962. Tuolloin nimeksi tuli Pohjois-Savon Prikaatin Kilta ry. Prikaatin aloitettua siirtymisen Kajaaniin perustettiin Kajaaniin myös killan paikallisosasto 9.5.1962. Killan kotipaikaksi Kajaani tuli 13.3.1965. Prikaatin nimen vaihtuminen Kainuun Prikaatiksi vuonna 1966 aiheutti vilkasta keskustelua myös killan nimestä. Uudeksi killan viralliseksi nimeksi tuli Pohjois-Savon Prikaatin - Kainuun Prikaatin Kilta ry 19.4.1967. Ajan myötä pitkä nimi koettiin hankalaksi käytössä ja niinpä killan yleiskokous muutti nimen nykyiseksi Kainuun Prikaatin Kilta ry:ksi 14.3.1971. Uusi nimi vahvistettiin yhdistysrekisteriin 8.1.1972. Kainuun Prikaatin Kilta on joukko-osastokilta ja kuuluu jäsenyhdistyksenä Pohjois-Suomen kiltapiiriin ja Maanpuolustuskiltojen liittoon.

Killan tavoitteina ovat maanpuolustustahdon vaaliminen Kainuun prikaatin rekrytointialueella, Kainuun prikaatin varusmiesten ja vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevien naisten palvelusmotivaation edistäminen sekä yhteydenpito jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä Kainuun prikaatiin ja maanpuolustusjärjestöihin.

Kilta toimii Suomen virallisen turvallisuuspolitiikan periaatteiden mukaisesti. Kilta tukee Kainuun prikaatin varusmiesten ja vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevien naisten maanpuolustustahtoa ja palvelusmotivaatiota erilaisilla retkeily- ja tutustumistapahtumilla sekä juhlatilaisuuksilla, palkitsemisilla kotiuttamistilaisuuksissa ja aliupseerikurssien päätöstilaisuuksissa sekä suoralla taloudellisella tuella Varusmiestoimikunnalle.

Kilta kerää myös perinneaineistoa sekä julkaisee kiltaa ja Kainuun prikaatia koskevia painotuotteita.

Palaveri varusmiestoimikunnan edustajien kanssa 22.4.2015

Lahjoitus VMTK:lle 2012

VMTK:n toimihenkilöt testaamassa killan lahjoitusvaroin hankittuja City -pyöriä