KAINUUN PRIKAATIN KILTA - 54 TOIMINNAN VUOTTA

Poimintoja prikaatin killan taipaleelta

Hurtti-Ukko lehti
Kilta halusi perustaa 1960-luvun alussa oman kiltalehden. Ensimmäinen numero ilmestyi nimellä Jahvetti vuonna 1962 killan toimiessa lehden kustantajana. Vaikka intoa riitti, niin taloudelliset ja toimitukselliset resurssit olivat rajalliset. Tästä huolimatta lehti kuitenkin ilmestyi vuosittain nimen ja toimituskunnan kokoonpanon vaihdellessa. Vuonna 1978 lehden nimeksi tuli Hurtti-Ukko.

Nykyisin lehti on Kainuun prikaatin joukko-osastolehti. Lehden toimituskunnan muodostavat prikaatin esikuntapäällikkö, prikaatin tiedottaja ja killan edustaja. Lehdellä on nyt menossa 55. vuosikerta.

Muistokivet ja perinnehuone
Syksyllä 1962 kilta anoi Puolustusministeriöltä lupaa pystyttää muistokivi Kuopion kasarmialueelle Hatsalanpuistoon. Lupa myönnettiin ja muistokivi paljastettiin juhlallisesti prikaatin lähtöparaatin yhteydessä 9.6.1963.

Heti prikaatin siirryttyä Kajaaniin viritettiin keskustelu muistokivestä Kajaaniin. Tuolloin varojen puute esti hankkeen toteutumisen. Vuonna 1980 kilta teki uudenaloitteen prikaatille. Toive toteutui vuonna 1982. Kivi sijoitettiin prikaatin urheilukentän kupeelle ja se paljastettiin Rukajärven suunnan veteraanien kesäjuhlassa 29.5.1982. Kivessä yhdistyvät Pohjois-Savon ja Kainuun prikaatin kunniakkaat sotilasperinteet. Nykyisin kivi sijaitsee Raappanankentän vieressä.
Perinnekivi Hatsalan puistossa
Perinnekivi Raappanankentällä

Vuonna 1974 kilta esitti prikaatin johdolle perinnehuoneen perustamista prikaatin tiloihin. Prikaatin johto suhtautui asiaan myönteisesti ja perinnetila löytyi silloisen esikunnan tiloista. Perinnehuone vihittiin virallisesti prikaatin vuosipäivänä 5.4.1978. Nykyisin pääosa perinnemateriaalista on sijoitettu joukkoyksiköiden esikuntien aulatiloihin.


Kiltakorsu ja -sauna

Kilta rakensi talkootyönä yhteistyökumppaneidensa tukemana vuonna 1994 Kiltakorsun. Korsu on kopio prikaatimme entisen komentajan eversti Erkki Koiviston rintamakorsusta joka sijaitsi Rukajärvellä Tunkuan tien suunnassa. Pari vuotta myöhemmin kilta pystytti korsun viereen hirsisen saunan. Ne luovutettiin prikaatin käyttöön edustustiloiksi. Prikaati remontoi tilat vuonna 2014 vastaamaan paremmin nykyistä käyttötarkoitusta.

Kiltakorsu

Kiltasauna

Kainuun prikaatin historia

Killan pitkäaikainen haave prikaatimme historian kirjoittamisesta toteutui vuonna 2012. Tuolloin julkaistiin prikaatin vuosipäivänä eversti, sotatieteiden tohtori Markku Iskaniuksen kirjoittama ja killan kustantama Kainuun prikaatin historia 1626-2012 -teos.

Työtä varusmiesten hyväksi yli 50 vuotta

Killan tärkeimpänä tehtävänä on koko sen toiminnan ajan ollut prikaatissa palvelevien varusmiesten maanpuolustustahdon sekä palvelusmotivaation ylläpitäminen ja vahvistaminen sekä heidän palvelus-viihtyvyyden edistäminen. Tämä työ jatkuu ja monipuolistuu edelleen.

Kilta kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan saamastaan henkisestä ja taloudellisesta tuesta.

Lähteet:       Mauri Katavisto, "KaiPr Kilta ry 30 vuotta 1962-1992"

Markku Iskanius, "Kainuun prikaatin historia 1626-2012"