KILLAN HALLITUS 2020
Vuoden 2020 järjestäytymiskokous ei ole ollut vielä

Killan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä sekä kuusi henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.