KILLAN YHTEISTYÖTAHOT

Killan säännöt määrittävät tärkeimmäksi yhteistyökumppaniksi Kainuun prikaatin. Prikaatin ohella kilta tekee yhteistyötä valtakunnallisella, maakunnallisella ja paikallisella tasolla.

Valtakunnallisella tasolla kilta toimii Maanpuolustuskiltojen liitossa ja on tiiviissä yhteistyössä 14.D:n perinneyhdistyksen kanssa. Killan edustajalla on paikka perinneyhdistyksen hallituksessa. Kilta osallistuu perinneyhdistyksen nuoriso- ja perinnepäivien järjestämiseen.

Maakunnallisella tasolla kilta tekee yhteistyötä Pohjois-Suomen kiltapiiriin kuuluvien kiltojen kanssa Kainuussa ja on käynnistämässä yhteistyötä myös Pohjois-Karjalan prikaatin perinnekillan kanssa.

Paikallisella tasolla kilta on läheisessä ja jatkuvassa yhteistyössä Kainuun Tykistö- ja Heittimistökillan kanssa. Näillä killoilla on selkeä työnjako: KAIPRK huolehtii "prikaatin pääkiltana" Kuopion huoltopataljoonan, Kainuun jääkäripataljoonan, Pohjan pioneeripataljoonan ja Pohjois-Suomen viestipataljoonan yhteensä 11 perusyksikön henkilöstön palkitsemisista ja KAITHK huolehtii Kainuun tykistörykmentin neljän perusyksikön henkilöstön palkitsemisista.

Näiden toimijoiden ohella killalla on tiiviit yhteydet myös maakunnan muihin maanpuolustus-järjestöihin.

Kiltatapaamiseen 28.9.2010 osallistuivat Kainuun prikaatin yhteistyökiltojen edustajat

Kainuun prikaati ja Kainuun prikaatin kilta järjestivät kiltatapaamisen. Tilaisuuteen osallistuivat edustajat Kainuun prikaatin killasta, Kainuun tykistö- ja heittimistökillasta, Pohjan pioneerikillasta, Pohjan viestikillasta ja Autojoukkojen Keski-Pohjanmaan killasta. Kiltayhteistyön todettiin toimivan prikaatin näkökulmasta hyvin.