KILLAN JÄSENYYS

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy killan tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea killan tarkoitusta ja toimintaa.

Killan hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet.

Toimintavuonna 2019 varsinaisilla jäsenillä ei ole liittymismaksua ja vuotuinen jäsenmaksu on 25 euroa. Jäsenetuja ovat urheilutalo Heikinhallin käyttöoikeus kaksi vuoroa viikossa ja killan jäsenetulehti Hurtti-Ukko.

JÄSENHAKEMUS

Haluan liittyä Kainuun Prikaatin Kilta ry:n jäseneksi