Killan tärkeimpiä tapahtumia v. 2019
Kiltapalkitsemiset Kainuun prikaatilla kotiuttamisparaateissa ja aliupseerikurssien päätöstilaisuuksissa saapumiserittäin