Killan tärkeimpiä tapahtumia v. 2020
12.2.2020 tutustuminen Kainuun prikaatin toimintaan prikaatin alueella. Tarkentuu myöhemmin.
Kiltapalkitsemiset Kainuun prikaatilla kotiuttamisparaateissa ja aliupseerikurssien päätöstilaisuuksissa saapumiserittäin