KILLAN VALTUUSKUNTA 2020

Killan hallituksen neuvoa ja tukea antavana elimenä toimii valtuuskunta. Killan syyskokous valitsee valtuuskunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja enintään neljäkymmentä (40) muuta jäsentä. Valtuuskunnan toimikausi on kalenterivuosi.

 

Valtuuskunnan puheenjohtaja   Tuomo Repo

Valtuuskunnan varapuheenjohtaja  Kainuun prikaatin apulaiskomentaja

 

Kemppainen Petri

Piirainen Matti

Arffman Osmo

Kesti Heikki

Rytivaara Seppo

Blomberg Markku

Korpi-Tassi Pauli

Räihä Pekka

Hakala Esko

Laamanen Harto

Rönkkö Pertti

Halonen Veikko

Laukka Jouni

Seppänen Aimo

Harakka Paavo

Lehto Eero

Siuruainen Eino

Huusko Martti

Leppänen Timo

Suutari Eero

Hyyryläinen Olli-Pekka

Mahlavuori Mauri

Tikkanen Hannu

Hänninen Pauli

Oksanen Petri

Tolonen Jari

Ijäs Kauko

Palo Timo

Tuominen Anssi

Johansson Rauli

Passi Pentti

 

Jokelainen Alpo

Piilma Pauli

 

Kananen Jari

Piiparinen Vesa

 

 

Kuva vuoden 2010 kokoontumisesta

Valtuuskunta kokoontui tällä kertaa Kajaanissa varuskuntakerholla puheenjohtajansa eversti Jukka Ojalan kutsusta. Päivän aikana esiteltiin prikaatin toimintaa ja sen tulevaisuuden näkymiä, killan ajankohtaisia tapahtumia sekä Kainuun prikaatin historiateoksen kirjoitustyön edistymistä. Killan johtokunta sai valtuuskunnalta tukea ja käytännön ohjausta teoshankkeen loppuun saattamiseksi ja markkinoinnin käynnistämiseksi.

©2023 Kainuun Prikaatin Kilta ry